CENNIK

1. Kompleksowa obsługa pośrednictwa w nieruchomościach

2% – 6% 

wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (liczone od ceny nieruchomości, nie mniej niż 5000 zł)

2% – 6%

wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w zakupie nieruchomości (liczone od ceny nieruchomości, nie mniej niż 5000 zł)

100%

wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w najmie nieruchomości bez stałej obsługi w okresie najmu (liczone od ceny najmu, nie mniej niż 1800 zł)

100%

wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w wynajmie nieruchomości bez stałej obsługi w okresie wynajmu (liczone od ceny najmu, nie mniej niż 1800 zł)

100% + 19%

wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w wynajmie nieruchomości wraz ze stałą obsługą w okresie wynajmu, windykacją, ochroną konserwacyjną i prawną  (100%, nie mniej niż 1800 zł – jednorazowo + 19% miesięcznie liczone od ceny najmu)

2. Dodatkowe usługi związane w obsługą pośrednictwa*

Analiza i pomoc prawna

100 – 300 zł

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie i w obrębie miasta Warszawy i Białegostoku

200 – 600 zł

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości położonych powyżej 100 km od Warszawy i Białegostoku

150 – 250 zł

Szacowanie ceny nieruchomości położonych powyżej na terenie miasta Warszawy i Białegostoku

250 – 350 zł 

Szacowanie ceny nieruchomości położonych powyżej w obrębie miasta Warszawy i Białegostoku

350 – 600 zł

Szacowanie ceny nieruchomości położonych powyżej 100 km od Warszawy i Białegostoku

200 – 800 zł

Analiza umowy najmu, podnajmu, sprzedaży, dzierżawy nieruchomości

350 – 1200 zł

Przygotowanie umowy najmu, podnajmu, sprzedaży, dzierżawy nieruchomości

Sprawy urzędowe

250 – 500 zł

Przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę sposobu użytkowania nieruchomości

150 zł

Przygotowanie i złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej, wykreślenie lub sprostowanie 

150 zł

Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

350 zł

Przygotowanie i złożenie wniosku o wyrażenie zgody na zakup nieruchomości cudzoziemcowi 

150 zł

Zameldowanie cudzoziemca

Prezentacja nieruchomości

200 zł

Publikacja nieruchomości w portalach ogłoszeniowych (min. 3)

250 zł

Comiesięczne odnawianie publikacji nieruchomości w portalach ogłoszeniowych (min. 3)

150 zł

Sporządzenie opisu nieruchomości

150 zł

Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego

500 – 2000 zł

Przygotowanie nieruchomości, wykonanie fotografii oraz sporządzenie opisu i publikacja nieruchomości w portalach ogłoszeniowych (min. 3)

300 zł

Fizyczna lub wirtualna publikacja nieruchomości na terenie i w obrębie do 20 km miasta Warszawy lub Białegostoku (powyżej 20 km – dopłata 1 zł/km)

3. Usługi doradztwa i pośrednictwa kredytowego

100 zł

Doradztwo w zakresie udzielenia kredytu gotówkowego oraz hipotecznego

150 zł

Sprawdzenie zdolności kredytowej 

1% – 2%

Pośrednictwo w udzieleniu  kredytu hipotecznego wraz z analizą prawną i sprawdzeniem stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (cena liczona od wartości kwoty udzielonego kredytu)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

UWAGI:

  1. Wynagrodzenie Biura podlega negocjacji i jest każdorazowo ustalane przy podpisywaniu umowy pośrednictwa z uwzględnieniem określonego z Klientem zakresu czynności.
  2. Wszelkie opłaty urzędowe, skarbowe, sądowe, etc. ponosi Klient.
  3.  Wynagrodzenie za usługi niewymienione w Cenniku ustalane są indywidualnie z klientem.

*ceny usług dotyczą Klientów, którzy nie podjęli współpracy w zakresie usług wskazanych w pkt. 1 Cennika

domiporta lbe
nieruchomości-online LBE