Certyfikowany AML Officer - poziom I

Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:

 • Banki,
 • SKOK,
 • Instytucje płatnicze,
 • Firmy inwestycyjne,
 • Fundusze inwestycyjne,
 • Zakłady ubezpieczeń,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
 • Instytucje pożyczkowe,
 • Biura rachunkowe,
 • Biura nieruchomości.

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

Terminy szkoleń:

26 czerwca 2024 r.

1 lipca 2024 r.

9 lipca 2024 r.

15 lipca 2024 r.

22 lipca 2024 r.

5 sierpnia 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

19 sierpnia 2024 r.

Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!

PROGRAM SZKOLENIA:*
 
 
godz. 9:00 lub 15:30– rozpoczęcie szkolenia
 
 
 
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
 • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • polskie regulacje prawne
 • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
 • formy i metody prania pieniędzy
 • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
 • co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
 • FATF
 • Rada Europy
 • Komisja Europejska
 • Bank Światowy
 • MoneyVal
 • Grupa Egmont
 • Komitet Bazylejski 
3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • za co odpowiedzialny jest GIIF?
 • ochrona danych osobowych, a GIIF
4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)
 • czym jest instytucja obowiązana?
 • jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
 • co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
 • sporządzanie analizy ryzyka
 • procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników – co powinna zawierać
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
 • jak należycie wykonywać obowiązki IO
 • najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO  
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
 • czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
 • jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
 • zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
 • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
 • kim jest PEP?
 • wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
 • jakie działania podjąć?
 • czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
 • sporządzanie stosownej dokumentacji
 • czy należy zawiadomić GIIF?
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 
 • czym jest rejestr?
 • jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
 • jakie dane podlegają zgłoszeniu
 • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego 
 • dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
 • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
 • obowiązki IO 
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
 • zakres i tryb przekazywania informacji
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne 
 • delikty administracyjne
 • rodzaje kar
 • tryb nakładania kar na IO
 • odpowiedzialność karna pracowników IO

 

13:30 lub 20:00– zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 1370 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:
 • uczestnictwo jednej osoby 
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
 • konsultacje – w formie  telefonicznej lub mailowej
 • gadżety 
 • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
eventis-og

Z naszych szkoleń skorzystali

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej